Osvětlovací tělesa

Co zde naleznete?


Jak již název vypovídá, jsou zde základní informace o vnitřních geologických dějích, doplněné o různé simulace.


Jaké jsou zdroje?


Hlavní zdroj je Učebnice "Přírodopis 4" od nakladatelství "SPN - pedagogické nakladatelství". Dále také Wikipedie.


Co jsou to vnitřní geologické děje?


Jedná se o děje vyvolané vnitřní energií země a teplo uvolňované radioaktivním rozpadem prvků. Projevují se však ve všech zemských sférách včetně povrchu. Jejich hlavním znakem je teplo a pohyb hmot. Mají za následek vznik přeměněných a vyvřelých hornin, pohyb litosférických desek, vznik pohoří, zdvih nebo pokles pevnin a další poruchy zemské kůry. Probíhají v dlouhých časových obdobích. Vyjmkou jsou samozřejmě krátkodobé procesy (bohužel dost často s katastrofálními následky) jako například zemětřesení a sopečná činnost.
Formulář TOPlist
, width=